Идентификациони подаци

Р.Б. Идентификациони подаци
1. Назив предузећа: ДОО МАГ МАЛ
2. Матични број: 11103839
3. ЈИБ: 4403584550009
4. ПДВ број: 403584550009
5. Година оснивања: 2014
6. Адреса: Скелани бб; 75430 Сребреница; РС; БиХ
7. Телефон/Факс: +387 (0)56 490777
8. Е-маил: nstevanovic@mag-mal.com
9. Особа за контакт: Директор Небојша Стевановић
10. Преовладајућа делатност предузећа: Производња делова од пластике
Документи Преузимање
Уверење о регистрацији у Јединствени регистар пореских обвезника