Дизајн и пројектовање

У току дизајнирања наших производа водимо рачуна да производи морају испунити услове који су везани за:

  • употребљивост производа
  • ергономску прилагодљивост
  • техничко економску поузданост
  • естетску сензибилност
  • досљедност досадашњег имиџа фирме

Друга фаза је фаза конструкције дизајнираног производа. Кључну улогу у овој фази преузима наше одељење - Конструкције. Путем најмодернијих CAD/CAM система у могућности смо да израдимо квалитетну 3D-конструкцију/цртеж захтеваног производа.